Trainingen

Leiderschaps- en Managementtrainingen

 • Training Coachend Leidinggeven
 • Hoger- en Middelmanagementtrainingen
 • Situationeel Leidinggeven
 • Effectief Leidinggeven aan een team
 • Beoordelings- en Functioneringsgesprekken
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Verandermanagement
 • Integriteitsmanagement

Anti-agressie trainingen

c.q. omgaan met lastige klanten

Met aandacht voor:

 • Herkennen diverse oorzaken van agressie
 • Hanteren agressie
 • Voorkomen van agressie
  • (non) verbale signalen van naderende agressie herkennen
  • zelfkennis : je leert verband zien tussen het lastige gedrag van de klant en je eigen allergien
  • effect eigen gedrag
  • houding en non-verbale uitstraling
  • zelfcontrole
 • Klantgericht communiceren
 • Collegiale opvang na agressie
 • Verwerking van schokkende (traumatische) gebeurtenissen

Omgaan met cultuurverschillen

 • Transculturele Training: omgaan met diversiteit op de werkvloer.
 • Transculturele training voor leerkrachten
 • Training ouderparticipatie in het onderwijs: doelgroep allochtone ouders
 • Opvoedingsondersteuning aan allochtone ouders: "Hoe wordt mijn kind succesvol in de nederlandse samenleving"

Communicatie Trainingen

 • Onderhandelen & conflicthantering
 • Time en Stress management
 • Zelfmanagement
 • Assertiviteitstraining
 • Training mentale kracht en weerbaarheid
 • Rationele Effectiviteitstraining
 • Samenwerken
 • Klantgericht communiceren
 • Omgaan met lastige klanten en klachtbemiddeling
 • Motiverende Gespreksvoering

Huiselijk en seksueel geweld

 • Training Wet Tijdelijk Huisverbod
 • Training huiselijk en seksueel geweld voor politie, hulpverleners en slachtoffers
 • (Leiding geven aan) Slachtoffer gericht werken (doelgroep politie en justitie)
 • Training vertrouwenspersonen
 • Preventie seksuele intimidatie (doelgroep middelbare scholieren en onderwijzend personeel)
 • Hulp bij aangifte van zedendelicten
 • Allochtone ouders en kerken.