Annet Speelberg

Annet Speelberg heeft in 1992 Bureau Speelberg opgericht na een carriere bij de politie als hoofdinspecteur waar zij o.a. leiding gaf aan de afdelingen geuniformeerde politie in Amsterdam zuidoost, moord- en zedenzaken, jeugd-en zedenzaken en een stafbureau Mobiele Eenheid. Tevens was zij plv. korpchef van politie in Noordwijk.

Annet heeft internationale leef- werk- en studie ervaring opgedaan in Australie, Japan, de Philippijnen, Zuid-Amerika (Guyana) en Nigeria. Door deze ervaringen is zij goed in staat wezenlijk contact te leggen met mensen uit diverse culturen.

"Ik heb daarvan geleerd open te staan voor alternatieve zienswijzen. Uit ervaring weet ik dat het keer op keer mogelijk is je eigen denken te doorgronden en te kiezen voor verandering. En dat maakt dat ik dit vak met overtuiging en veel plezier kan uitvoeren."

Mijn werkwijze kenmerkt zich door veiligheid en aandacht aan de ene kant en confrontatie en verrassing aan de andere kant. Alleen als de sfeer in de groep volkomen veilig is durven mensen los te laten en iets nieuws te proberen. Een veilige sfeer creeer ik, door jou en je vraag zonder oordeel te erkennen. Dan creeren we een omgeving waarin alles mogelijk is, nieuwe ongekende mogelijkheden zichtbaar worden en uitgeprobeerd durven worden.

Trainingen hebben vrijwel altijd betrekking op attitude- gedragsverandering. Dat is spannend omdat je als deelnemer bereid moet zijn ingeslepen denk- en gedragspatronen te doorbreken. Soms is daarvoor een schok of confrontatie nodig. Ik schuw daarom verrassende en onorthodoxe methodes niet. Met humor en speelsheid lukt het me vaak om je op het andere been te zetten en je een kwartslag of zelfs een halve draai te laten maken in je denken. De gedragsverandering die hiermee gepaard gaat, is daardoor fundamenteel. Mijn trainingen blijven dan ook niet steken in handige tips en trucs, maar werken soms heel ingrijpend door op attitudeniveau. Daarmee heb je een verandering bewerkstelligd voor de lange termijn.

Download ook haar Curriculum Vitae